پروژه های جنوب کرمان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی
آبگیری و اثر بخشی پروژه های آبخیزداری و آبخواندار
موشن گرافی/اجرای پروژه های بیومکانیک، بیولوژیک و م
پایش عرصه های منابع طبیعی شهرستان جیرفت توسط پهپاد
کلیپ بهره برداری از پروژه پخش سیلاب حوزه شهری، شهر
کلیپ بهره برداری از پروژه پخش سیلاب، شهرستان قلعه
پایش عرصه های منابع طبیعی منطقه کوهلری‌‌ بخش ساردو
کلیپ اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل منابع طبیعی
️ کلیپ اجرا و اثر بخشی پروژه آبخیزداری(عملیات سنگی
اجرای طرح زراعت چوب
پایش عرصه‌های منابع طبیعی منطقه جبالبارز شمالی شهر
آبگیری پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری جنوب کرمان
️نقش پروژه های منابع طبیعی در اشتغالزایی جوامع محل
  >>