پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بازدید مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان به اتفاق دکتر احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان از پروژه های منابع طبیعی جنوب کرمان (گزارش تصویری)
بازدید : 56 17 آذر 1400 ساعت 20:44 شماره :91609

بازدید مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان به اتفاق دکتر احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان از پروژه های منابع طبیعی جنوب کرمان (گزارش تصویری)

بازدید مسعود کاشی مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان و هیئت همراه به اتفاق دکتر احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان از پروژه های منابع طبیعی جنوب کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :