پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - حفاظت از منابع طبیعی نیازمند مدیریت یکپارچه است
بازدید : 117 30 آذر 1398 ساعت 8:23 شماره :67766

حفاظت از منابع طبیعی نیازمند مدیریت یکپارچه است

سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور حفاظت از منابع طبیعی را نیازمند مدیریت یکپارچه دانست و خاطر نشان کرد: برای مدیریت مطلوب بر جنگل های زاگرس باید کل رویشگاه های زاگرس بصورت یکسان و منسجم دیده شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، دکتر خسرو شهبازی عصر روز شنبه در هجدهمین جلسه بوم سازگان زاگرس گفت: امروز برای مدیریت جنگل ها بویژه در منطقه زاگرس نیازمند استفاده از افکار و اندیشه محققین و افراد دانشگاهی و متخصصین بخش جنگل هستیم و برای احیای زاگرس با سود بردن از خرد جمعی باید به این نتیجه برسیم که برای نجات این جنگل ها چه باید کرد.؟!
شهبازی گفت: برای احیاء و مراقبت از جنگل راه طولانی در پیش داریم و علیرغم توسعه جنگل با بذر و نهال و عملیات بهداشتی و پرورشی  بخش مهم و اساسی مدیریت درست بر جنگل است.

شهبازی جاده سازی، انتقال خطوط برق، گاز و آب را نیاز روز کشور دانست و افزود: برای ایجاد طرح های عمرانی و عمومی که امری اجتناب ناپذیر است باید مسایل زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد تا کمترین آسیب به منابع طبیعی وارد شود.
وی گفت: تمام برنامه های منابع طبیعی نباید منحصر به جنگل های هیرکانی و زاگرسی شود زیرا ما جنگل های ایرانی- تورانی و خلیج فارس - عمانی داریم که طرح مکران در آن مطرح است و برای توسعه جنگل کاری در تمامی نواحی کشور سالانه به بیش از 100 میلیون اصله نهال نیاز داریم .
شهبازی اقدام ملی نهال کاری را طرحی همگانی و مشارکتی در کشور دانست که نگاه افکار عمومی و مسئولین تصمیم گیر کشور را با خود همراه داشته است.
وی با بیان ایکه نگهداری و مراقبت از ذخیره گاه های جنگلی از سیاست ها و برنامه های پیش رو سازمان جنگل هاست اظهار داشت: باید در بحث توسعه جنگل علاه بر توجه به خاک و میکرو ارگانیسم های موجود در آن موضوع تنوع زیستی نیز در برنامه های سازمان مورد توجه قرار گیرد.
مسئول اول منابع طبیعی کشور بکارگیری از مشارکت جوامع محلی و تشکل ها و تعاونی ها در قالب قرار داد بند ب ماده 29 را ظرفیت بسیار مناسبی برای منابع طبیعی دانست و گفت:  باید هزینه های انجام طرح های منابع طبیعی در قالب این طرح به نصف کاهش پیدا کند. 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :